Header

NABAVA

BROJ NABAVE         PREDMET NABAVE                    


01/2016                        Nabava usluge vođenja projekta

02/2016                        Nabava usluga vođenja nabave u projektu

03/2016                             Nabava CNC stroja 

                                     Izmjena tehničke specifikacije na dan 16.03.2016.

Datum: 21/01/2016